Szanowni Państwo

Zawody I stopnia ( szkolne)  XLIX  Olimpiady Wiedzy Technicznej odbędą się 14.11.2022 r. (poniedziałek)

Olimpiada Wiedzy Technicznej będzie rozgrywana w tym roku nadal jako olimpiada tematyczna, której laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzzw ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915. z późn. zm.) zwolnieni z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego2.

Poniżej link do Terminarza olimpiad tematycznych na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-olimpiad-w-roku-szkolnym-20222023

oraz do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-turniejow-i-olimpiad-tematycznych-zwiazanych-z-wybrana-dziedzina-wiedzy-uprawniajacych-do-zwolnienia-z-przystapienia-do-czesci-pisemnej-egzaminu-zawodowego-w-roku-szkolnym-20222023---9-sierpnia-2022-r


Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie!


W sprawie zgłoszenia  szkoły na Olimpiadę proszę o kontakt z Sekretarzem Komitetu Okręgowego (dane kontaktowe z zakładce kontakt).

W razie pytań proszę o kontakt.

tel. 785 870 469

Anna Kowalska

Główny Koordynator Olimpiady Wiedzy Technicznej