Kontakt

Informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się pod stroną: https://not.org.pl/informacje

Anna Kowalska

Koordynator KG OWT

kom. 785 870 469

anna.kowalska@not.org.pl

Dane kontaktowe do Sekretarzy Komitetów Okręgowych OWT  znajdują się poniżej oraz w zakładce Komitety.

Lp. Okręg Sekretarz Kontakt Tel.
1. Podlaski w Białymstoku Barbara Szczerbińska e-mail: pracowniaumiejetnosci@data.pl tel. 604 504 444
2. Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy Zofia Miszewska Rada Wojewódzka FSNT-NOT w Bydgoszczy
e-mail: owt.bydgoszcz@wp.pl
tel. 602 303 479
3. Pomorski w Gdańsku Paulina Orłowska Pomorska Rada FSNT-NOT
e-mail: projekty@gdansk.enot.pl
tel. 58 321 84 84, tel. kom. 731 731 224
4. Śląski w Katowicach Janusz Polak e-mail: januszowt@gmail.com oraz e-mail: skaut@hotel-chorzow.pl tel. 603 389 552
5. Śląski Delegatura w Bielsku-Białej Maria Gajda Beskidzka Rada FSNT-NOT
e-mail: gajda.maria@not.bielsko.pl
tel. 33 822 89 66, kom. 600 176 118
6. Świętokrzyski w Kielcach Małgorzata Kopacz Świętokrzyska Rada FSNT-NOT
e-mail: biuro@notkielce.pl
tel. 517 875 094
7. Małopolski w Krakowie Wiesław Zaraska Krakowska Rada FSNT-NOT W Krakowie
e-mail: fsnt@not.krakow.pl
tel. 12 422 59 10
8. Małopolski w Tarnowie Iwona Sztorc Tarnowska Rada FSNT-NOT
e-mail: iwona.sztorc@not-tarnow.pl
tel. 14 63 00 172
9. Lubelski w Lublinie Władysław Sołopa FSNT-NOT Rada w Lublinie
e-mail: wladyslaw.solopa@gmail.com
tel. 606 710 574
10. Łódzki w Łodzi Barbara Świetlik e-mail: swietlik.barbara@gmail.com tel. 600 290 809
11. Warmi ńsko-Mazurski w Olsztynie Dominika Suchowska, Agnieszka Kwaśna Rada FSN-NOT w Olsztynie
e-mail: szkolenia@not.olsztyn.pl, not@not.olsztyn.pl
tel. 89 523 66 39
12. Opolski w Opolu Karolina Żurawska Rada FSNT-NOT w Opolu
e-mail: not@not.opole.pl
tel. 604 959 264
13. Wielkopolski w Poznaniu Aldona Pielucha Rada FSNT-NOT w Poznaniu
e-mail: as.ksiegowosc@not.poznan.pl
tel. 61 853 68 05 i tel. kom. 535 194 425
14. Podkarpacki w Rzeszowie Bogdan Szupernak Rada FSNT-NOT w Rzeszowie
e-mail: fsntnot@poczta.onet.pl
tel. 17 862 13 91 kom. 783 969 878
15. Zachodniopomorski w Szczecinie Żaneta Bąkowska FSNT-NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego
e-mail: zaneta.bakowska@not-szczecin.pl
tel. 665 456 300
16. Mazowiecki w Warszawie Anna Kowalska Biuro Zarządu FSNT-NOT
e-mail: anna.kowalska@not.org.pl
tel. 22 250 22 19 tel. kom. 785 870 469
17. Mazowiecki Delegatura w Siedlcach Dorota Matczuk Rada FSNT NOT w Siedlcach
e-mail: notsiedlce2@wp.pl
25 632-50-12
18. Dolnośląski we Wrocławiu Monika Godlewska Wrocławska Rada FSNT-NOT
e-mail: monika.godlewska@not.pl
tel. 71 347 14 11, tel. kom. 511 022 096
19. Lubuski w Zielonej Górze Mirosław Gruszecki Zielonogórska Rada FSNT-NOT
e-mail: notzg@op.pl
tel. kom. 504 248 930