Aktualności 40 OWT

XL OWT - Podsumowanie | 23-04-2014

 

PODSUMOWANO
XL OLIMPIADĘ WIEDZY TECHNICZNEJ

Niecodziennie rozpoczęły się 10 kwietnia br., zawody finałowe jubileuszowej, 40 Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Wszyscy ich uczestnicy: 56 zawodników, którzy w toku eliminacji szkolnych i okręgowych zostali wyłonieni spośród 8542 uczniów reprezentujących 444 szkoły ponadgimnazjalne w całym kraju, ich opiekunowie, członkowie Jury i organizatorzy wzięli udział w uroczystości nadania tytułu Doctora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach prof. dr hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu. Prof. W. Radomski od 20 lat przewodniczy Komitetowi Głównemu OWT. Oczywiście Profesor tytuł ten otrzymał za swe dokonania naukowe w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji mostów. Jest wybitnym uczonym specjalizującym się w budownictwie mostowym, konstrukcjach betonowych i materiałach kompozytowych.


 

W zawodach finałowych XL OWT wzięło udział 55 zawodników reprezentujących 38 szkół. Zostali oni wyłonieni spośród 8 524 uczniów z 444 szkół ponadgimnazjalnych, którzy w październiku 2013 r. przystąpili do zawodów szkolnych.


 

Po dwóch dniach intensywnych zmagań, w trakcie których zawodnicy pierwszego dnia zawodów rozwiązywali w dwóch grupach tematycznych 2 spośród 3 zadań, a drugiego dnia problem techniczny, Komitet Główny OWT, na podstawie § 7 Regulaminu OWT, wyłonił laureatów i finalistów XL Olimpiady Wiedzy Technicznej.


 

Laureatami rozgrywanej w roku szkolnym 2013/2014 Olimpiady zostali:


 

w grupie tematycznej elektroniczno-elektronicznej:

 1. Tomasz GOLIS (98 pkt na 100 możliwych), uczeń ZS Łączności im. prof. Stanisława Fryzego w Gliwicach,
  podopieczny p. Adama STRZYŻA
 2. Kamil SMYCZEK, uczeń ZS nr 6 im. Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju,
  podopieczny p. Jacka KLUBY
 3. Dariusz BROŻYNA, uczeń ZS nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle,
  podopieczny p. Wojciecha ŹREBCA
 4. Dawid CHMIEL, uczeń III LO im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu,
  podopieczny p.Marka PACHOLSKIEGO
 5. Filip OLESZEK, uczeń ZS Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie,
  podopieczny p. Andrzeja ŁANUSZKI
 6. Mateusz RACZYŃSKI, uczeń Katolickiego LO im. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie
 7. Paweł GAJEWSKI, uczeń ZS Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

w grupie tematycznej mechaniczno-budowlanej:

 1. Jakub KOCOT, uczeń I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie,
  podopieczny p. Anny LEGWANT
 2. Michał KAZANIECKI, uczeń XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie,
  podopieczny p. Włodzimierza ZIELICZA
 3. Adrian NARUSZKO, uczeń VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,
  podopieczny p. Sławomira LICHOTY
 4. Waldemar KOŁODZIEJCZYK, uczeń I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie,
  podopieczny p. Anny LEGWANT
 5. Mateusz JEŻEWSKI, uczeń II LO im. Mieszka I w Szczecinie,
  podopieczny p. Beaty SENKOWSKIEJ
 6. Małgorzata ŁAZUKA, uczennica I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie,
  podopieczna p. Kamila KAMIŃSKIEGO
 7. Krystian PLACKOWSKI, uczeń I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku,
  podopieczny p. Mirosławy ŻUBER

Tytuły finalistów XL OWT uzyskało 14 zawodników, po 7 w każdej z grup tematycznych.


 

Uroczystość podsumowania XL OWT prowadził gospodarz zawodów, JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adamczak, który jest także od wielu lat przewodniczącym Świętokrzyskiego Komitetu Okręgowego OWT w Kielcach. Podsumowanie odbyło się w niedzielę, 13 kwietnia 2014 r., w Auli Politechniki Świętokrzyskiej. Wzięli w nim udział m.in.: Senator RP Krzysztof Słoń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, wiceprezes Urzędu Patentowego RP Sławomir Wachowicz oraz przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa świętokrzyskiego i miasta Kielce.


 

W uroczystości podsumowania XL OWT uczestniczyła również prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. Naczelna Organizacja Techniczna jest organizatorem Olimpiady, której zadanie to powierzyło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zabierając głos pani prezes pogratulowała laureatom i ich opiekunom sukcesu, podziękowała gospodarzom i organizatorom za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie zawodów finałowych w Kielcach. Pani prezes odznaczyła pomysłodawcę OWT, dr Zygmunta Kalisza, Złotą Odznaką Honorową NOT.


 

Po wręczeniu nagród rzeczowych i wyróżnień ufundowanych laureatom przez sponsorów zawodów, tradycyjną formułę: „Uważam zawody 40 Olimpiady Wiedzy Technicznej za zamknięte” wygłosił przewodniczący Komitetu Głównego OWT prof. Wojciech Radomski.


 

Instytucjami wspomagającymi zawody finałowe 40 OWT były:

 • Urząd Patentowy RP
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Urząd Miasta Kielce
 • WTP Consulting
 • Firma Federal Mogul
 • ISKRA Centrum Narzędzi Specjalnych
 • Świętokrzyska Rada FSNT NOT
 • Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św.
 • Coca-Cola HBC Polska
 • Kobex Group Sp. z o.o.
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa
 • Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
 • Smart-kom Kielce
 • Dorbud S.A. Kielce
 • Wydawnictwo „Piętka”

 


 

Organizatorzy dziękują także pani prof. Barbarze Oderfeld-Nenckiej, która ufundowała nagrodę im. prof. Jana Oderfelda, ś.p. Honorowego Przewodniczącego OWT, dla laureatki OWT.


 

Dla wszystkich uczestników zawodów organizatorzy przygotowali bogaty program towarzyszący. Zwiedzano miasto Kielce, pracownie i laboratoria Politechniki Świętokrzyskiej, odbyła się wycieczka w Góry Świętokrzyskie na Święty Krzyż, do Nowej Słupi i - co wydaje się w przypadku imprezy technicznej oczywiste - do Muzeum Starożytnego Hutnictwa. Przed finalistami wystąpił także z koncertem harcerski zespół "Wołosatki".

XL OWT - lista uczestników etapu 3 | 13-03-2014

 

11 marca Komitet Główny OWT, na podstawie oceny wyników zawodów II stopnia (okręgowych) dokonał kwalifikacji uczestników zawodów III stopnia (finałowych), które odbędą się w dniach 10 - 13 kwietnia br. w Kielcach. Ich organizatorem będzie Politechnika Świętokrzyska.

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu 3 XL Olimpiady Wiedzy Technicznej

XL OWT - zadania po etapie drugim | 07-02-2014

 

W zakładce etapu XL OWT zamieszczono treści zadań oraz rozwiązania.

XL edycja OWT | 19-09-2013

 

Zapraszamy do udziału w XL Olimpiadzie Wiedzy Technicznej rok szkolny 2013/2014.

Plakat XL Olimpiady Wiedzy Technicznej