XLVIII Olimpiada Wiedzy Technicznej

W roku szkolnym 2021/2022 rozgrywana jest XLVIII Olimpiada Wiedzy Technicznej.

Podstawą jej rozgrywania jest Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dziennik Ustaw nr 13/2002, poz. 125 z późn. zm.).

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, http://www.not.org.pl

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:

  • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką, rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
  • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
  • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
  • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
  • podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
  • współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.

Terminy Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 2021/2022:

Zawody I stopnia (szkolne) - 22.10.2021
Zawody II stopnia (okręgowe) - 4.01.2022
Zawody III stopnia (centralne) - 2.04.2022

Informacja ta jest również zamieszczona na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakładce Olimpiady tematyczne.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-olimpiad-w-roku-szkolnym-20212022

W sprawach związanych z XLVIII Olimpiadą Wiedzy Technicznej proszę o kontakt z koordynatorem:

Anna Kowalska
785 870 469
anna.kowalska@not.org.pl

lub sekretarzami Komitetów Okręgowych z Państwa województwa:

Komitety_Okręgowe_48OWT2.pdf