Zadania 48 OWT

Pytania i zadania z zawodów I stopnia 48 OWT


48 OWT-zawody I stopnia.pdf

Zadania z zawodów II stopnia 48 OWT


EE - zadania 48 OWT z rozwiązaniami.pdf

MB - zadania 48 OWT z rozwiązaniami.pdf